foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+36 (34) 358-788
keronkorm@t-online.hu
Elérhetőség:

Kerékteleki Község

Önkormányzata- 2022.02.01. -
Választási hírdetmény
Hirdetmeny 2022 evi valasztasra

Település fejlesztés

LAKOSSÁGI FÓRUM

Kerékteleki Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (1) és (2) bekezdése értelmében és összhangban a települési arculati kézikönyvvel (TAK) és a településképi rendelettel (Tkr) – jelenlegi helyzetre tekintettel – on-line (e-felületen elérhető) lakossági fórumot hirdet.

A lakossági fórum témája:

 • Kerékteleki fejlesztési koncepciója,
 • • Kerékteleki településrendezési eszközeinek felülvizsgálata

A lakossági fórum időpontja: 2021. márciusa

A lakossági fórum megnyitását követően 2021. március 31-ig a témával kapcsolatban a partnerek észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

 • • írásos észrevétel és a kitöltött Kérdőív Kerékteleki Község Önkormányzata részére (2882 Kerékteleki, Fő u. 21.) történő megküldésével, a Polgármesteri Hivatalban „papír”-formában is leadható
 • elektronikus levélben történő megküldéssel a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

TÁJÉKOZTATÁS

Kerékteleki Község Önkormányzata a Településfejlesztési Koncepció felülvizsgálatáról és az arra szervesen épülő Településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról döntött. A koncepció és a tervek kidolgozása már folyamatban van, és előreláthatólag néhány éves folyamatban zajlik le. A tervezés folyamatát az Önkormányzat a lakosokkal történő párbeszédben kívánja végig kísérni, ezért azok megismertetésére és véleményezésére több alkalommal is sor fog kerülni. A település fejlesztéséről szóló Koncepció és az építések szabályait meghatározó településrendezési Terv az itt élő lakosok és az itt dolgozó emberek életét közvetlenül és hosszú távon befolyásolja majd, ezért a terveket a szakmai szempontokon túl, a lakosok véleménye is alapvetően kell, hogy meghatározza. Kérjük Önt, hogy az alábbi kérdések segítségével gondolkodjon az Önt érintő problémákról, megoldásokról, és vegyen részt a témával kapcsolatos lakossági fórumokon is.

Gondolatébresztő kérdések:

 • • Milyen építésügyi problémák merültek fel lakóhelyem- / helyben lévő vállalkozásom- / telephelyem- stb. kapcsán az elmúlt 10-15 éves időszakban?
 • • Látok-e lakóhelyem környékén olyan zavaró környezeti hatást, ami építési- vagy infrastrukturális fejlesztéssel orvosolható lenne?
 • • Milyen közösségi célú fejlesztések tehetnék jobbá a helyi életet / helyi munkát?
 • • Hogyan képzelem el Kerékteleki jövőjét, épített környezetét mintegy 10-15 évvel előre tekintve?
 • Van-e olyan építési, fejlesztési elképzelésem (tervem), esetleg terület-felhasználási igényem a következő 10 évben, amit a településrendezés eszközök módosítása lehetővé tehetne?

Mottó:

„Kevés, hogy önmagában csak álmaink legyenek, ha nincs jövőképünk, ha nem tűzünk ki konkrét közös állomásokat, és ha nem tervezzük meg az odavezető utat, akkor csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem jutunk el a célig”

Merjen kérdezni: a főépítész szívesen segít!

Letölthető kérdőív: >>> lakossági kérdőív

Település fejlesztési koncepció levél >>>

 


-2021.02.03.-
Tarsoly Ifjúságért Egyesület felhívása:
ATT00066 Oldal 1
ATT00066 Oldal 2

-2021.01.14.-

EFER Tájékoztató

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, Adózóinkat, hogy az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése az EFER-en keresztül elérhető.


-2020.10.05.-

-2020.10.02.-
Szociális tüzifa:
HIRDETMENY 2020 Kerkteleki

-2020.05.22.-
Tájékoztató az óvoda működési rendjéről:
Scan 20200522 102620

-2020.05.12.-
Tájékoztató építési tevékenység végzéséről:
Epitesi szabalyokrol tajekoztato


KERÉKTELEKI MICIMACKÓ ÓVODA BEIRATKOZÁS
Ovodai beiratas

TATABANYAI
A Tatabányai Tankerületi Központ tájékozatója a tankerület illetékességi területén
működő általános iskolák felvételi körzeteiről.
Általános iskolák felvételi körzetei:
 1. Ács 1.sz.melléklet
 2. Komárom 2.sz.melléklet
 3. Oroszlány 3.sz.melléklet
 4. Tata 4.sz.melléklet
 5. Tatabánya 5.sz.melléklet
 6. Tatabányai Tankerületi Központ illetékességi területén lévő iskolák 6.sz.melléklet

Agrarcenzus toborzas 2020

OTT tajekoztato

hulladek szallitas

Tj a Takarkbank Zrt egyeslsrl s a banksznnaprl 001

tuzifa

Választás 2019 >>>


Parlagfu002

Tájékoztató kutakról

Engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyezése

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak fennmaradásával kapcsolatos kérelmek benyújtásának határideje, 2020. december 31-re módosult.

Ezzel egyidejűleg megkezdődött a hatályos szabályozás módosítása, amelyre tekintettel a kérelmek benyújtásának részleteiről később, a változások ismeretében adunk tájékoztatást.

Lanczendorfer Melinda

                                                                                         aljegyző<<< Határozat >>>


Komárom-Esztergom megyében 2019. február hónapban tartandó egyenlő bánásmód ügyfélfogadások

KEM plakat 001


"HÉTKÖZNAPOK EURÓPÁJA"

      című vetélkedő felhívása >>>


adventi keszulodes


Falunap 2018

Falunap 2018 001


lovasnap


Perkapu nyomtatványok keresetlevél elektronikus benyújtásához

JOGI KÉPVISELŐVEL ELJÁRÓ FELEK ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÖTELEZŐ ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁSA A BÍRÓSÁGOKKAL

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, valamint a közigazgatási szerv 2016. július 1-től köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a polgári perben a bírósággal.

E jogalanyok a hatályos szabályozás szerint a keresetlevelet elektronikus úton, általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével kötelesek benyújtani.

A közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet számára szintén kötelező az elektronikus kapcsolattartás 2016. július 1-től. Ezekben a perekben a keresetlevelet elektronikus úton az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani.

A keréktelekit érintő közigazgatási ügyekre vonatkozó nyomtatványsablonok a következők:

- Űrlap, közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához:

<<KERONKORM K01 űrlap.>>

- Űrlap, keresetlevél benyújtásához birtokvédelmi perben:

<<KERONKORM P26 űrlap.>>


Tisztelt Kerékteleki Lakosok!

Kerékteleki Község Önkormányzat képviselő-testülete 2016. évben természetbeni szociális juttatásként szociális tüzifát biztosít az arra rászolulóknak, összesen 39 erdei köbméter füzifa készlet erejéíg.

A támogatás feltétele:

- a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a 71.250,- Ft-ot.

Előnyben részesül az a kérelmező, aki
- aktív korúak ellátásában
- idős korúak járadékában, vagy
- települési támogatásként, helyi lakásfenntartási támogatásban 
részesül.

A kérelem benyújtásának határideje: 2016. november 30.

Kérelem nyomtatvány beszerezhető személyesen a Polgármesteri Hivatalban.

 

Kerékteleki, 2016. november 07.

György István 

polgármester

 

 


Szüreti felvonulás

szuret

 


 


 

Helyi adó rendelet 

Kerékteleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (XI.26.)önkormányzati

rendelete a helyi adókról. >>>


Helyi iparűzési adó nyomtatványok:

  Helyi iparűzési adó bevallás főlap.doc

 

  Helyi iparűzési adóbevallás betetlapok ABCDEFGH.doc


 

Helyi Építési Szabályzat:

  Helyi építési szabályzat Kerékteleki.doc

  

Szüreti felvonulás

lovasfelvonulas

Kerékteleki-Mezőörs Lovas Egyesület


Értesítés

Kerékteleki Község Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015.október 01-én a község területén, a Bakonyszolg. Kft. lomtalanítást végez.

A lomtalanítás során azok a terjedelmes hulladékok rakhatók ki, amelyek méretük miatt a hulladéktárolóba nem férnek be.

Ide tartoznak leginkább a berendezési tárgyak, bútorok, matracok, ágyvázak, szőnyegek...

A lombtalanítás során nem helyezhetőek ki, és nem kerülnek elszállításra az alábbi hulladékok:

- építkezésekről származó kövek, gerendák, törmelékek, üvegezett nyílászárók

- fák, fák részei, amelyek a gyűjtőjárműveket megsértenék

széntüzelésű kályhák és tűzhelyek, kivéve, ha már a samottkövet eltávolítottá

- ipari hulladék

- minden folyékony hulladék

 

Kérjük, szíveskedjenek a hulladékot a lomtalanítás napján legkésőbb 7:00 óráíg kirakni !

Polgármesteri Hivatal


Tisztelt Szülők!

A Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ nyári napközis tábort szervez 6 - 14 éves gyerekek részére 

2015.július 06 - július 10. között.
Jelentkezés és bővebb információ Polgármesteri Hivatalban.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Szervezők


 

Kerékteleki és Bársonyos Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a szennyvízberuházás ideje alatt információs központot, ügyfélszolgálatot üzemeltet. A lakosság részére rendelkezésre álló ügyfélszolgálati központ helye: Bársonyos, Petőfi u. 13. 1sz. iroda.

Az ügyfélszolgálat telefonszáma: 06 (34) 558-004.

Kérdésük, panaszuk, javaslatuk van, forduljanak bizalommal az ügyfélszolgálati irodához.

 


 

Csatornaépítési munkák végzése Keréktelekin:

 cs kep1     cs kep2

  


 Választás(2014)

hatarozat1

hatarozat2

 


 

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a szennyvízberuházás kivitelezése elindult!

cs kep1

A kivitelezés első szakasza Keréktelekin a Győri és a Fő utcákat érinti.

 

 

 

 

 

 

 

 


FELHÍVÁS BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT

 

Önkormányzatunk is csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz ,felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015.tanév második és a 20115/2016. tanév első felére vonatkozóan.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be.

A pályázatok rögzítésének és az önkormányzatokhoz benyújtásának határideje 2014 .november 7.

A pályázatot papírlapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

a,  A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2014/2015.tanév első félévéről.

b,  Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

Pályázat

Hasznos linkek


Copyright © 2022 Kerékteleki Önkormányzat Rights Reserved.